Meest gestelde vragen

U zegt gezondheid staat centraal?

Dat klopt, kwaliteit van leven zit niet in een potje en is dan ook niet te koop heb ik mogen ervaren. Hierdoor wordt van ons als persoon verwacht dat wij ons volledig in zetten voor onze gezondheid en op zoek gaan naar wat heb ik nu nodig om gezond te zijn en optimaal te functioneren.

Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?
Ja meestal wel.
Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar benoem BATC en kijk op www.batc.nl, veelal is de behandeling door de aanvullende verzekering gedeeltelijk of geheel vergoed, waardoor het gedeelte wat u betaalt aanzienlijk minder is.
De aanvullende verzekering staat los van uw eigen bijdrage, deze spreekt u dan ook niet aan.

Kan elke leeftijd behandeld worden?
Ja voor elke leeftijd heeft de behandeling een meerwaarde omdat de energie weer in balans is, het maakt daarbij niet uit of u 0 of 100 bent. Dit ziet u terug in het gedrag, de omgeving merkt dit meteen. Het is fantastisch voor moeder en kind als moeder zich laat ondersteunen tijdens de zwangerschap.

Hangt u in de praktijk een geloof aan?
Nee in de praktijk gaat het om uw persoonlijke groei, dit staat los van elk geloof.
Regelmatig hoor ik dat spiritualiteit zweverig is.
Als u ja zegt tegen de behandeling dan zegt u ja tegen u zelf en gaat u uw groei proces aan.
Hierin komt duidelijk naar voren dat u kiest, u bepaalt, en u neemt uw eigen verantwoordelijkheid.
Dit gaat samen met het aangaan van eigen leerprocessen en dat kan alleen als u met beide benen stevig op de grond staat.

Stoppen met roken                                                                                                                                                                                                                 Is het inderdaad zo gemakkelijk als het op de website staat? Ja, vaak is er niet meer dan een behandeling nodig. Soms komen er verstoringen naar voren die u om wat voor reden dan ook uit uw doen halen. Dan kijken we in goed overleg of het voor u van belang is om hier mee aan de slag te gaan.

 “Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden. Reglement Geschillencommissie . Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

Vijf Natuur gerichte principes

1 Energie

Alles is energie : het weer, de natuur, onze ademhaling, ons hartritme, het groeien van een boom.

Dat die energie er is, is een mysterie, dit zijn we meestal vergeten. We denken vaak dat we alles onder controle hebben en we zijn geneigd om alles te besturen met ons hoofd.

Daarmee wordt de relatie verstoord met ons lichaam, met het mysterie en alle energie om ons heen.

Wanneer er in het lichaam een disbalans in de energie is, of als de energiestroom (gedeeltelijk) afgesloten is, ontvangt  je zenuwstelsel onvoldoende informatie waardoor delen van het lichaam ontregeld kunnen raken.

Door weer bewustzijn te brengen in deze energie, bijvoorbeeld door een juiste ademhaling, krijg je hart- coherentie ; dit zorgt dat je hart beter gaat kloppen, het bloed beter gaat stromen en je aderen zich  beter openen en sluiten. Je brein krijgt hierdoor meer zuurstof waardoor je helderder kunt denken, ga zo maar door.

Het heeft daarom prioriteit om het tekort aan energie aan te vullen en eventueel de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen, zodat je energieniveau weer in balans is.

Zonder energie kunnen de overige vier principes niet functioneren en kan er dus geen genezing plaats vinden.

2. Prikkeloverdracht

Met prikkeloverdracht wordt de werking van het zenuwstelsel bedoeld.

Deze fungeert als een soort telefoonverbinding tussen je hart, hersenen en de rest van je lichaam. Het geeft emoties, gevoel, warmte en koude prikkels door.

Opdrachten vanuit het hart en de hersenen moeten op de juiste plek uitgevoerd worden ; dit gebeurt allemaal in het zenuwstelsel via prikkeloverdracht.

Als de prikkeloverdracht niet goed functioneert, worden de signalen aan delen van je lichaam niet duidelijk doorgegeven, waardoor sommige functies van je lichaam kunnen gaan stagneren.

Je lichaamstemperatuur is bijvoorbeeld te laag als gevolg van stress, je bent continu op je hoede en je hebt al je antennes uit.

Dit zijn tekens dat het lichaam en het zenuwstelsel overbelast zijn geraakt, waardoor er een verstoord patroon ontwikkeld wordt. Als het lichaam niet meer optimaal functioneert krijg je andere problemen, bijvoorbeeld problemen in de drainage, waardoor je verstopping krijgt, zodat voedingsstoffen niet goed worden opgenomen en het van kwaad tot erger wordt.

Via cranio-sacraal therapie, massages en biofeedback probeer ik samen met u weer een balans te vinden.

3. Drainage

Als het lichaam overbelast is, kan het niet meer zijn afvalstoffen kwijt. Hierdoor kunnen stresspunten ontstaan.

Door spanning zijn we vaak geneigd teveel of de verkeerde dingen te eten en te drinken en gaan we negatief denken over onszelf.

We komen hierdoor sneller in conflictsituaties terecht, waardoor stress sneller opgebouwd wordt.

Er worden teveel  stresshormonen aangemaakt.

Het is daarom van belang dat je regelmatig je lichaam helpt met het reinigen en loslaten van afvalstoffen.

Dit begint met voldoende water te drinken , hartcoherentie (zie biofeedback), massages, lymfedrainage, cranio- sacraal behandelingen en vasten.

Dit zijn allemaal methodieken waarbij we een hoop afvalstoffen en negativiteit kunnen los laten ; drainage is essentieel in een gelukkig en gebalanceerd leven.

4. Voeding

De fysieke vorm van voeding is niet altijd voedend voor je lichaam. Zo is bewerkt eten minder voedzaam, maar dat is niet de enige boosdoener.

Niet ieder lichaam is van nature even verdraagzaam voor bepaalde voeding.

Daarbij is de verdraagzaamheid van voeding ook onderhevig aan veranderingen in je lichaam en omgeving.

Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde voeding opeens een negatieve uitwerking krijgt op je lichaam.

Talloze factoren ( genetische-, hormonale- en sociale- ) kunnen een verklaring hiervoor zijn.

Maar ook persoonlijkheidtrekken - waarbij impulsief gedrag in het bijzonder - kunnen belangrijke factoren zijn.

Urgentie: neiging om aan sterke impulsen toe te geven, vaak in samenhang met slecht humeur.

Onnadenkendheid: Niet aan de gevolgen van een daad kunnen denken.

Gebrek aan doorzettingsvermogen: Niet geconcentreerd door kunnen gaan met een moeilijke of saaie taak.

Zoeken van prikkels: De neiging om telkens opzoek te gaan naar heftige gevoelens.

Door je bewust te zijn van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zul je sneller genezen. Via ademhalingsoefeningen en biofeedback kom je in contact met je ware behoefte, je bioritme en krijg je hartcohertie. Dit creëert een optimale samenwerking tussen hart en hoofd.

Gezonde, goede voeding is nodig om je lichaam optimaal te laten functioneren.

Bewuster leren kijken wat er in bepaalde voeding zit en kijken hoe het lichaam er op reageert.

Bij een gebrek aan verse groentes en fruit, vitamines, mineralen en oliën, komen er teveel gifstoffen in het lichaam waardoor je hersenen geen geestelijke ballast kunnen verwerken. Hierdoor wordt het immuunsysteem afgebroken, en wordt het steeds moeilijker om een balans te vinden.

5. Psyche

Fysieke-, geestelijke-, spirituele- en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.

Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatonen te kijken.

Door je bewust te zijn van bepaalde belemmerende emoties en patronen die mogelijk je helingproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen.

Gedachten zijn echte krachten en als je er een emotie aan plakt wordt hij als het ware een magneet en wordt hij 1000 keer vergroot.

Je kan maar een gedachte tegelijk hebben.

 Je kan zelf een tegengestelde gedachten invoegen.

 Je kan stop zeggen tegen bepaalde negatieve gedachten.

Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe je ze op een gezonde manier kunt doorbreken en los kan laten.

Zonder de verwerking van psychische ballast, kan je genezingsproces niet worden voltooid.

Voorbeeld: iemand met veel levenslust en een positieve houding geneest vaak sneller dan iemand die weinig levensvreugde kent. Bepaalde emoties en gedachten verhogen je huidgeleiding, hebben invloed op je ademhaling, verlagen je temperatuur en laten je hart sneller kloppen.

Het is belangrijk om hier bewust van te worden en er stap voor stap mee aan de slag te gaan.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld tenzij u daar om vraagt.

 

Wat kost een behandeling nou?
Een compleet overzicht van alle tarieven kunt u vinden in onze Tarievenlijst.

 

Privacyverklaring Natuurgeneeskundeplus

 

 

Natuurgeneeskundeplus beschermt je persoonsgegevens goed, verzamelt niet meer dan nodig is voor het doel van Natuurgeneeskundeplus en bewaart niet langer dan nodig is. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens en hoe ervoor wordt gezorgd dat hiervan geen misbruik kan worden gemaakt. Persoonsgegevens zijn gegevens over jou als mens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Als Natuurgeneeskundeplus betreft dit ook gegevens over het verloop van de behandelingen. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

 

Bedrijfsgegevens

Natuurgeneeskundeplus

Christien van Dijk

De Vuurdoorn 16
Hoogerheide
+31 6 19709225
info@natuurgeneeskundeplus.nl

KvK nummer: 20135057

 

Welke gegevens worden verwerkt

Wanneer je je aanmeldt voor één van mijn behandelingen vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een papieren dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer

-Geboortedatum
I -e-mailadres

-Verzekeringsnummer

-Gezondheidsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verlenen van een juiste dienstverlening

 

Doel van de gegevensvastlegging
De persoonsgegevens worden vastgelegd om de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Dus om je een zo goed en compleet mogelijk behandeltraject te kunnen aanbieden, het resultaat van de behandelingen te kunnen vergelijken met je oorspronkelijke vraag en indien nodig tijdig te kunnen bijsturen. De gegevens worden tevens vastgelegd om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast worden de gegevens vastgelegd om een factuur te maken die ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar.

 

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

Natuurgeneeskundeplus zorgt ervoor dat de persoonsgegevens veilig in een digitaal dossier worden opgeslagen op de eigen computer van Natuurgeneeskundeplus en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn. Financiële gegevens worden door Natuurgeneeskundeplus zelf ingevoerd. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@natuurgeneeskundeplus.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Natuurgeneeskundeplus verstrekt actief geen persoonsgegevens aan derden. Indien Natuurgeneeskundeplus wel persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal Natuurgeneeskundeplus daarvoor altijd voorafgaand toestemming aan je vragen.

 

Bewaartermijn

Natuurgeneeskundeplus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens is 5 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

 

De bewaartermijn van persoonsgegevens die via e-mail worden verzameld, zullen worden verwijderd nadat je verzoek of vraag is beantwoord of je opmerking is verwerkt.

 

Cookies
Natuurgeneeskundeplus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Natuurgeneeskundeplus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek sturen naar info@natuurgeneeskundeplus.nl.

 

Klachtenregeling
Natuurgeneeskundeplus gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Indien je van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of je rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kun je een klacht indienen via het contactformulier op mijn website. Je kunt je klacht ook per post of e-mail aan mij toezenden. Mijn contactgegevens vind je op mijn website: www.natuurgeneeskundeplus.nl.

 

Natuurgeneeskundeplus wil je er tevens op wijzen dat je ook de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Waar vind je dit privacyreglement?
Het reglement is in te zien in de praktijk.

 

Inwerkingtreding van het privacyreglement
Ik behoud me het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.